met gevoel bevalt beter...

Welkom

op de website van het landelijk samenwerkingsverband “Met gevoel bevalt beter”.

Deze website functioneert als portaal naar haptotherapie praktijken bij u in de buurt en is een initiatief van GZ-Haptotherapeuten in Nederland die zich hebben gespecialiseerd in de behandeling van zwangeren met bovenmatige angst voor de bevalling.

Affectieve bevestiging

Tijdens de zwangerschap kan het driemanschap: “vader-moeder-kind” tastbaar gemaakt worden, wat (affectief) bevestigend kan zijn voor de gevoelens van “in blijde verwachting”. De gedachte is dat hiermee mede een basis kan worden gelegd voor een veilige hechting en dat deze gevoelens van het driemanschap bevestigend zijn voor zowel de autonomie van ieder afzonderlijk als voor het samen (één) voelen. Het stimuleren van het  affectief contact van beide ouders en hun kind is bevestigend voor iedereen en vooral voor de moeder. Zij zal zich ontspannen, zich meer op haar gemak voelen en zij zal meer onbevangen actief kunnen zijn tijdens de bevalling.

Angst voor de bevalling
In de praktijk blijkt bij de begeleiding van de zwangere met bovenmatige angst voor de bevalling, dat gevoelens van “in blijde verwachting” vaak onvoldoende tevoorschijn (kunnen) komen, omdat de zwangere met bovenmatige angst voor de bevalling het zicht is kwijtgeraakt op haar eigen vermogens om zich te kunnen openen en sluiten voor gevoelsindrukken, wat een indicatie kan zijn voor haptotherapie.

Haptotherapie
Haptotherapie bij zwangeren met angst voor de bevalling richt zich op de bewustwording c.q. (her)ontdekking van de eigen vermogens om te voelen en maakt daarbij gebruik van inzichtverlenende gesprekken, vaardigheidsoefeningen en de directe aanraking die het lichaamsbesef activeert en daarmee het zelfbesef. De kern hiervan is het bewustmaken bij de zwangere van haar vermogen om zich te openen (= toelaten en gewaarworden) en te sluiten voor gevoelsindrukken. Als zij zichzelf voelend kan waarnemen en daarin tot zichzelf kan komen, werkt de daarbij behorende gemoedsrust sterk angstverminderend. De optredende veranderingen in aandacht en spanning geven ook een andere perceptie van het kind en van de beleving van de zwangerschap.

Acht sessies
Haptotherapie tijdens de zwangerschap bestaat uit een verzameling van specifieke vaardigheden die worden geleerd in acht sessies van circa een uur tussen de 16de en 35ste week van de zwangerschap. De behandeling wordt door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed uit het aanvullingsfonds.

... veel plezier,
er komt een kindje
... veel sterkte,
het wordt zwaar